Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Avalanche được đầu tư 230 triệu đô, Game NFT vẫn thu hút dòng vốn mạnh

Nổi bật trong top 10 thương vụ gọi vốn tuần qua: Avalanche được đầu tư 230 triệu đô, nhiều game NFT được rót vốn mạnh.
Amber avatar
vidang
8 min read
Published Sep 20 2021
Updated Jul 12 2023
Amber media