Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sau đợt bùng nổ, Avalanche đang tích lũy thế nào cho tương lai?

TVL trên Avalanche tiếp tục tăng trưởng, các hoạt động trên mạng lưới diễn biến nhộn nhịp, AVAX liên tiếp đạt ATH mới. Điều gì đứng sau tất cả những điều trên? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu thông qua số Avalanche Panorama #22. 
Amber avatar
hangduong
8 min read
Published Dec 02 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media