Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Axelar Network (AXL) là gì? Giao thức kết nối blockchain

Axelar Network là gì? Dự án này có điểm gì nổi bật? Tìm hiểu về cơ chế hoạt động, roadmap và thông tin về token Axelar.
Amber avatar
Khang Kỳ
10 min read
Published Oct 29 2021
Updated Dec 14 2023
Amber media