Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Axie Infinity gọi vốn 152 triệu đô: Tiếp lửa Play-to-Earn

Axie Infini tyvừa gọi vốn thành công $152 triệu trong vòng Serie B. Khoản tiền này sẽ tiếp lửa cho sự phát triển của Axie Infinity và Ronin.
Amber avatar
ntbtram169
Published Oct 06 2021
Updated Oct 03 2023
8 min read
Amber media

Related Posts