Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Axie Infinity hậu x100: Nguyên nhân điều chỉnh, giải pháp phát triển

Axie Infinity từng là dự án P2E dẫn đầu xu hướng. Doanh thu của Axie Infinity có lúc lên đến hàng triệu đô mỗi ngày. Tuy nhiên, bước sang 2022, những hạn chế của mô hình hoạt động của Axie Infinity bắt đầu lộ ra. Điều này khiến doanh thu của Axie liên tục giảm, hiện tại là dưới 50,000 USD/ngày.
Amber avatar
vinhvo
12 min read
Published May 16 2022
Updated Apr 08 2023
Amber media