Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Base Name Service (BNS) là gì? Dự án tên miền đầu tiên trên Base

Base Name Service là dịch vụ đăng ký tên miền trên hệ sinh thái Base. Nhờ BNS, giờ đây người dùng Base blockchain có thể đặt tên cho địa chỉ ví của mình theo cách ngắn gọn và thuận tiện cho việc ghi nhớ.
Amber avatar
Vy Bùi
5 min read
Published May 25 2023
Updated May 28 2023
Amber media