Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tổng quan về Immutable X: Cách hoạt động và mô hình doanh thu, lợi nhuận

Immutable X là một trong số ít những specific rollup tập trung vào gaming đang hoạt động trên thị trường. Theo l2beat, Immutable X cũng là một trong những rollup protocol có mức độ hoạt động cao nhất trên thị trường hiện nay. Bài viết này sẽ cung cấp cho người đọc góc nhìn tổng quan về Immutable X, cách hoạt động và hệ sinh thái của dự án.
Amber avatar
vinhvo
12 min read
Published Nov 18 2022
Updated Apr 12 2023
Amber media