Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Camelot (GRAIL) là gì? Toàn tập về tiền điện tử GRAIL

Camelot là gì? Tìm hiểu về cơ chế hoạt động và đặc điểm nổi bật của Camelot trên Arbitrum cùng thông tin chi tiết về tokenomics của GRAIL Token!
Amber avatar
vytran
10 min read
Published Feb 16 2023
Updated Mar 01 2023
Amber media