Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

CeFi vẫn là mảnh đất màu mỡ: Celsius & Moonpay thu hút 800 triệu đô

Top 10 thương vụ gọi vốn tuần này tiếp tục chứng kiến sự thu hút của CeFi, khi Celsius và Moonpay được đầu tư đến 800 triệu đô.
Amber avatar
vidang
7 min read
Published Oct 17 2021
Updated Oct 04 2023
Amber media