Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

CoinWind - Toàn tập thông tin về COW Token

CoinWind là dự án thuộc mảng Yield Optimizer tự động ghép cặp các token với nhau để tối đa hóa lợi nhuận cho người dùng. COW là mã token của dự án.
Amber avatar
Khang Kỳ
4 min read
Published May 24 2021
Updated Jul 12 2023
Amber media