Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Conflux là gì? Tham vọng đến từ blockchain Trung Quốc

Conflux là một dự án đến từ Trung Quốc và đang được cộng đồng quan tâm gần đây. Vậy hãy cũng tìm hiểu xem Conflux là gì? Toàn tập về tiền điện tử CFX.
Amber avatar
nguyennsh
7 min read
Published Apr 20 2023
Updated Sep 24 2023
Amber media