Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ConstitutionDAO (PEOPLE) là gì? Toàn tập về tiền điện tử PEOPLE

ConstitutionDAO là DAO được thành lập nhằm mục đích mua lại một trong 13 bản sao Hiến Pháp của Hoa Kỳ. Dự án này có gì đặc biệt? Tìm hiểu tại đây!
Amber avatar
Khang Kỳ
9 min read
Published Nov 28 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media