Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cosmos hoàn thành 100% Roadmap, mở ra kỷ nguyên Interchain (H1/2021)

Báo cáo Cosmos tổng kết lại những sự kiện, thành tích nổi bật của hệ sinh thái Cosmos trong 6 tháng đầu năm 2021.
Amber avatar
vidang
Published Jul 10 2021
Updated Sep 26 2023
12 min read
Amber media

Related Posts