Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ra mắt Cosmos Hub Roadmap 2.0, Terraform Labs huy động thêm $150M

Terraform Labs huy động thêm $150M từ các nhà đầu tư khác nhằm mở rộng hệ sinh thái trên Blockchain riêng của Terra. Tìm hiểu tại đây!
Published Jul 21 2021
Updated Sep 26 2023
4 min read
Amber media