Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cover CDS - Mang “the big short” on-chain

Liệu CDS sẽ có vai trò như thế nào đối với Cover và hệ sinh thái DeFi? Điều này sẽ mang đến lợi ích gì cho Cover?
Amber avatar
bdapnews
Published Mar 07 2021
Updated Sep 29 2023
5 min read
Amber media

Related Posts