Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

On-chain Microscope Ethereum (ETH) #02 | Xu hướng dòng tiền chuyển dịch từ BTC sang ETH đang diễn ra?

Phân tích dữ liệu On-chain của Ethereum tuần 29/2021 cho thấy dấu hiệu dòng tiền đang chuyển từ BTC sang ETH. Chi tiết tại đây!
Amber avatar
ducdinh
13 min read
Published Jul 23 2021
Updated Jul 08 2023
Amber media