Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Weekly Insights W37: CPI cao hơn kỳ vọng, mảng Identity được chú trọng

Đây là Series “Weekly Insights” tổng kết những sự kiện diễn ra trong tuần thông qua các infographic giúp người đọc nắm được các insight một cách trực quan nhất.
Amber avatar
chungnguyen
17 min read
Published Sep 20 2022
Updated Sep 27 2023
Amber media