Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sự kiện Ethereum Merge: Nguồn gốc, Bối cảnh & Hiểu lầm về The Merge

The Merge có thể là nâng cấp quan trọng nhất của Ethereum trong năm 2022. Đây là sự kiện hợp nhất Consensus layer và Execution layer của Ethereum.
Amber avatar
vinhvo
Published Apr 28 2022
Updated Sep 19 2023
16 min read
Amber media

Related Posts