Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

'Tất cả đều là chứng khoán trừ Bitcoin' - lời đe dọa của SEC

"Phần lớn tiền mã hóa là Chứng khoán" - Một quan điểm quen thuộc của Cơ quan Quản lý Chứng khoán Hoa Kỳ và nó không còn quá xa lại đối với giới đầu tư thị trường tiền mã hóa. Bên cạnh những lời chỉ trích dành cho SEC, vẫn có những góc nhìn ủng hộ từ chính những nhà đầu tư trong thị trường tiền mã hóa.
Amber avatar
quangvo
6 min read
Published Feb 28 2023
Updated Mar 30 2023
Amber media