Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đấu giá Parachain Slot Round 2 trên Kusama

Vòng đấu giá Parachain slot thứ 2 trên Kusama sẽ bắt đầu vào tháng 9, cùng tìm hiểu về 3 ứng cử viên tiềm năng với nhất tại đây!
Published Aug 22 2021
Updated Apr 11 2023
6 min read
Amber media