Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

DeGods là gì? Bộ sưu tập bluechip NFT với drama bỏ rơi Solana

DeGods là bộ sưu tập NFT có cơ chế giảm phát lần đầu phát triển trên Solana blockchain, sau đó đội ngũ DeGods đã quyết định chuyển sang Ethereum và cuộc rời bỏ này đã gây tranh cãi từ đây. Vậy DeGods có gì đặc biệt?
Amber avatar
vytran
11 min read
Published May 04 2023
Updated May 08 2023
Amber media