Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

y00ts là gì? Toàn tập về bộ sưu tập NFT y00ts

y00ts là bộ sưu tập NFT gồm 15,000 tác phẩm mang hình dáng giống người tuyết Yeti, nhưng mang những trang phục và phụ kiện độc đáo. Ngoài ra, đây là số ít bộ sưu tập không thu phí bản quyền. Tìm hiểu ngay về bộ sưu tập này nhé!
Amber avatar
Khang Kỳ
6 min read
Published Apr 11 2023
Updated Jun 22 2023
Amber media