Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Directed Acyclic Graph (DAG) là gì? Ứng dụng của DAG trong Crypto

Directed Acyclic Graph là mô hình thường được sử dụng trong cryptocurrency.? Mô hình DAG này có gì đặc biệt? Chúng được ứng dụng trong Crypto và Blockchain như thế nào?
Amber avatar
vinhvo
6 min read
Published Dec 07 2021
Updated Feb 23 2023
Amber media