Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đọc vị DAO: 11 câu hỏi giúp người mới bắt gọn “DAO” rơi

Nếu bạn đã đọc rất nhiều bài viết về DAO trong Crypto, nhưng vẫn không hiểu DAO là gì, hoặc vẫn có nhiều thắc mắc về mô hình phức tạp này, hãy cùng đọc vị DAO với 11 câu hỏi sau đây!
Amber avatar
writer.c98
15 min read
Published May 12 2022
Updated Mar 03 2023
Amber media