Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Quỹ Caslte Island gọi vốn 250 triệu đô, Gameplay vẫn là nhánh được đầu tư mạnh

Tổng quan thị trường gọi vốn trong tuần 7/2022: Quỹ Caslte Island gọi vốn 250 triệu đô, bên cạnh đó, các gameplay cũng thu hút nhiều nhà đầu tư.
Amber avatar
hieunguyen
12 min read
Published Feb 19 2022
Updated Oct 04 2023
Amber media