Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tổng quan về NFT trên Solana | Tiềm năng và cơ hội đầu tư

Nhìn lại các dự án NFT trên Solana để xem, điều gì khiến NFT trên Solana đặc biệt hơn các blockchain khác? Đâu là những dự án tiềm năng?
Amber avatar
Duy Nguyen
12 min read
Published Jul 16 2021
Updated Aug 01 2022
Amber media