Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Folks Finance (FOLKS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử FOLKS

Folks Finance là gì? Tìm hiểu về điểm nổi bật trong cơ chế Lending của Folks Finance & thông tin về tokenomics của FOLKS token!
Amber avatar
trangtran.c98
4 min read
Published Sep 30 2021
Updated Sep 05 2023
Amber media