Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Gravity Bridge ra mắt Blockchain, điều gì đáng mong chờ trên Cosmos?

Gravity Bridge sẽ ra mắt blockchain riêng với cơ chế Interchain Staking, người dùng mong chờ điều gì tiếp theo trên hệ sinh thái Cosmos?
Amber avatar
vinhvo
7 min read
Published Dec 14 2021
Updated Apr 01 2023
Amber media