Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kế hoạch tăng cường hiệu ứng mạng lưới của Binance Smart Chain

Nổi bật trên BSC tuần qua: NFT và GameFi là mảng hoạt động sôi nổi nhất, kế hoạch tăng cường hiệu ứng mạng lưới của BSC.
Amber avatar
Jack Vĩ
11 min read
Published Oct 04 2021
Updated Jul 11 2023
Amber media