thumbnail
thumbnail
Hubble là dự án Lending trên Solana với Stablecoin HUSD. Bài viết giới thiệu tổng quan về Hubble và token HBB.

Hubble là một trong những dự án mang tính đột phá trong mảng Debt Protocol, khi hỗ trợ người dùng sử dụng tài sản thế chấp đi farm. Bài viết này sẽ giới thiệu với anh em về Hubble cùng các thông tin bao gồm:

 • Hubble là gì? Cơ chế hoạt động của dự án có gì đặt biệt?
 • Các thông tin về tokenomics và cách lưu trữ, mua bán HBB token.
 • Lộ trình phát triển như thế nào và đội ngũ dự án Hubble là ai?

Hubble là gì?

Hubble là dự án Lending dạng Debt Protocol trên Solana, người dùng sẽ gửi tài sản vào để mint HUSD. Cơ chế này tương tự MakerDAO với DAI, hay ở chính Solana là Parrot với PAI.

Website Hubble: https://hubbleprotocol.io

Điểm nổi bật của Hubble

Hubble nhận đa dạng tài sản để làm thế chấp, bao gồm SOL, BTC, ETH, và có LTV lên đến 90.9% (tức Collateral Ratio hay CR là 110%).

Ví dụ: Giá SOL là $100, anh em gửi 10 SOL vào, vay ra 500 HUSD, CR sẽ là: (10*100/500)*100 = 200%. Khi CR giảm dưới 110% (tức HUSD mượn là $909), tài sản sẽ bị thanh lý.

Và các tài sản này sẽ không để nguyên như MakerDAO mà sẽ dùng để gửi nơi khác tăng lợi nhuận: SOL có thể đi Stake, BTC hoặc ETH có thể đi farm ở nơi khác,...

Cách hoạt động này tương tự Fei Protocol, hoặc chính xác hơn là Alchemix, đó là tài sản thế chấp có thể dùng để sinh lãi cho người đi vay. Nên ở góc độ nào đó, Hubble giúp anh em có thể “mượn” phần lợi nhuận của tương lai, chứ không phải đi vay.

Tuy nhiên, một điểm trừ của Hubble là HUSD mượn phải ít nhất 200 HUSD, tương ứng $200.

Thông tin chi tiết về HBB token

Key Metrics

 • Token Name: Hubble
 • Ticker: HBB
 • Blockchain: Solana
 • Token Standard: SPL
 • Contract: HBB111SCo9jkCejsZfz8Ec8nH7T6THF8KEKSnvwT6XK6
 • Token Type: Utility, Governance
 • Total Supply: 100,000,000 HBB
 • Circulating Supply: Updating…

HBB Token Allocation

 • Token Sale: 30%
  • Preseed Sale: 4.4%
  • Seed Sale: 12%
  • Private Sale: 9.2%
  • Strategic Sale: 0.4%
  • Public Sale: 4% 
 • Liquidity Incentives: 25%
 • Team & Advisors: 15%
 • BD Fund: 15%
 • Treasury: 10%
 • Ecosystem: 5%


Phân phối HBB

HBB Token Sale

Dưới đây là các vòng mở bán HBB:


Các vòng mở bán HBB

HBB Token Release Schedule

 • Token Sale:
  • Preseed Sale: 0% TGE, 1 tháng Cliff, sau đó mở khóa 15% và trả dần trong 12 tháng.
  • Seed Sale: 0% TGE, 1 tháng Cliff, sau đó mở khóa 15% và trả dần trong 12 tháng.
  • Private Sale: 0% TGE, 1.5 tháng Cliff, sau đó mở khóa 10% và trả dần trong 18 tháng.
  • Strategic Sale: 12.5% TGE, sau đó trả dần trong 8 tháng.
  • Public Sale: 33% TGE, sau đó trả dần trong 3 tháng.
 • Liquidity Incentives: Không có thông tin.
 • Team & Advisors: 0% TGE, 6 tháng Cliff, sau đó mở khóa 10% và trả dần trong 24 tháng.
 • BD Fund: 0% TGE, 1 tháng Cliff, sau đó mở khóa 2.5% và trả dần trong 12 tháng.
 • Treasury: 0% TGE, 12 tháng Cliff, sau đó trả dần trong 12 tháng.
 • Ecosystem: 0% TGE, chưa rõ thời gian Vesting.

HBB Token Use Case

HBB token sẽ được dùng để:

 • Quản trị.
 • Staking phí thu được từ dự án.

Cách kiếm và sở hữu HBB Token

Anh em có thể gửi HUSD vào Stability Pool để nhận về HBB.

Ví lưu trữ & sàn giao dịch HBB Token

Ví lưu trữ HBB Token - Coin98 Wallet

HBB là token thuộc SPL, nên sẽ được lưu trữ trên Coin98 Wallet theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện chính, chọn Receive (Nhận).

Bước 2: Nhập HBB vào ô tìm kiếm.

Buớc 3: Sao chép địa chỉ ví HBB và gửi HBB token vào địa chỉ này.

Sàn giao dịch HBB Token

HBB hiện có thể được giao dịch trên sàn Huobi, Orca,...

Roadmap & Updates

Updating…

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác

Đội ngũ dự án

Updating…

Nhà đầu tư

Hubble được đầu tư $3.6M đến từ Three Arrows Capital, Spartan, DeFiance, Jump Capital, Mechanism,...

Đối tác

Updating...

Dự án tương tự

Parrot

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment