Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hubble (HBB) là gì? Toàn tập về tiền điện tử HBB

Hubble là dự án Lending trên Solana với Stablecoin HUSD. Bài viết giới thiệu tổng quan về Hubble và token HBB.
Amber avatar
Khang Kỳ
3 min read
Published Feb 01 2022
Updated Jun 20 2023
Amber media