Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mô hình hoạt động Fei Protocol (TRIBE) - Chiến lược phát triển stablecoin mới

Phân tích mô hình hoạt động của Fei Protocol, từ đó hiểu được cách dự án capture value cho đồng token TRIBE và dự phóng về cơ hội đầu tư với dự án.
Amber avatar
vidang
30 min read
Published Dec 12 2021
Updated Apr 10 2023
Amber media