Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Layerswap để chuyển coin lên Layer 2

Tiếp tục Series hướng dẫn chuyển coin lên Layer 2, bài viết này đề cập đến việc bridge tài sản từ các sàn giao dịch lớn như Binance, FTX, Coinbase, Kucoin, Huobi, Okex... lên các Layer 2 qua Layerwap.
Amber avatar
LilYang
9 min read
Published May 13 2022
Updated Oct 05 2023
Amber media