Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn sử dụng Solend chi tiết dễ hiểu

Solend là một giao thức theo thuật toán phi tập trung được xây dựng cho mảng lending and borrowing trên Solana. Vậy sử dụng Solend như thế nào?
Amber avatar
LilYang
16 min read
Published Oct 19 2021
Updated Sep 13 2023
Amber media