Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Allbridge (ABR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử ABR

Allbridge là gì? Tìm hiểu về điểm nổi bật của Allbridge - Cross chain Bridge trên Solana và thông tin tokenomics của ABR token tại đây!
Amber avatar
trangtran.c98
Published Oct 02 2021
Updated May 10 2023
7 min read
Amber media

Related Posts