Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Jerome Renaux gia nhập Aavegotchi với tư cách Senior Game Developer

Chuyên gia công cụ trò chơi Phaser, ông Jerome Renaux tham gia Pixelcraft Studios để giúp xây dựng Gotchiverse!
Amber avatar
jesse
3 min read
Published Jan 21 2022
Updated Sep 28 2023
Amber media