Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Konomi hợp tác UniArts - Hệ sinh thái NFT đa mạng lưới

Konomi Network tự hào công bố quan hệ đối tác chiến lược với UniArts, một hệ sinh thái NFT đa mạng lưới (multi-network) bao gồm mạng lõi được phát triển dựa trên substrate* và các hợp đồng thông minh dựa trên EVM cho cơ sở hạ tầng NFT.
Amber avatar
konominetwork994
2 min read
Published Feb 23 2022
Updated Oct 11 2023
Amber media