thumbnail
Konomi Network tự hào công bố quan hệ đối tác chiến lược với UniArts, một hệ sinh thái NFT đa mạng lưới (multi-network) bao gồm mạng lõi được phát triển dựa trên substrate* và các hợp đồng thông minh dựa trên EVM cho cơ sở hạ tầng NFT.

*Substrate: Một modular framework cho phép xây dựng nhiều blockchain khác nhau dựa trên thư viện có các thành phần tùy chỉnh hoặc đã được tạo sẵn.

Konomi hợp tác UniArts - Thực hiện nghiên cứu ứng dụng cho NFT tương lai

UniArts là một hệ sinh thái NFT đa mạng lưới có thể cung cấp NFT với các dịch vụ phát hành và khám phá giá trị (value discovery) đầu tiên, chẳng hạn như người sáng tạo, nhà sưu tập, các bên dự án,...

Những bên này có thể cộng tác với UniArts để đưa tác phẩm của họ lên chain và cho phép cộng đồng bỏ phiếu cho các NFT. Những tác phẩm được người dùng bình chọn sẽ nhận được phần thưởng là block UART mới, trong đó phần thưởng cho các tác phẩm NFT được thể hiện dưới hình thức mint UART thành NFT.

Thông qua quan hệ đối tác này, Konomi Oracle, một dự án của Konomi Network, sẽ giúp đỡ trong việc hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu giá cho các token UniArts. Hợp đồng thông minh có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài bằng cách sử dụng Konomi Oracle. Hơn nữa, những lớp (layer) truy vấn, xác minh và xác thực các nguồn dữ liệu bên ngoài đều nằm trong nền tảng.

Ngoài ra, trong tương lai Konomi Network và UniArts sẽ tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về một loạt các ứng dụng cho NFT trong tương lai, bao gồm tài trợ NFT và mint cam kết NFT. Konomi Network cũng sẽ mint một phiên bản NFT giới hạn dành riêng cho UniArts.

Giới thiệu về UniArts

UniArts là một hệ sinh thái NFT đa mạng lưới với mạng chính (mainnet) được phát triển dựa trên substrate cũng như các hợp đồng thông minh dựa trên EVM cho cơ sở hạ tầng NFT. Nó cũng cung cấp các incentive để đám đông bỏ phiếu, giám tuyển DAO và tài trợ nghệ thuật để giúp đạt được sự phi tập trung tốt hơn trong nghệ thuật.

avatar
Konomi Network
icon
iconicon
Comment

You need toorto comment