Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Làm gì để không lỡ chuyến tàu crypto Hồng Kông? 

Theo thống kê, Hồng Kông chiếm 2.8% tổng tài sản của thế giới dù có dân số ít. Trung Quốc chiếm 18.6% tổng tài sản, kết hợp cùng Hồng Kông, đây là 1/5 tổng tài sản trên thế giới. 
Amber avatar
thanhuyen.c98
14 min read
Published May 31 2023
Updated Jun 01 2023
Amber media