Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cardano Panorama #03 | Kế hoạch tấn công thị trường DeFi với IDO Platform

Landscape in Cardano tuần 17 sẽ cập nhật tin nổi bật của hệ sinh thái Cardano. Đặc biệt là kế hoạch tấn công thị trường với IDO Platform.
Amber avatar
Jack Vĩ
Published May 02 2021
Updated Oct 05 2023
5 min read
Amber media

Related Posts