Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Occam Finance (OCC) là gì? Toàn tập thông tin về OCC Token

Occam Finance là gì? Tìm hiểu về điểm nổi bật của nền tảng IDO OccamFi (Occam Razor) & thông tin tokenomics của OCC token!
Published Apr 28 2021
Updated Dec 01 2023
6 min read
Amber media