Hegic: An On-Chain Option Protocol

Đăng bởi Lê Anh vào 07 tháng 12 2020

Trong tài chính truyền thống, một trong những mảnh ghép quan trọng trong các sản phẩm về phái sinh có thể đề cập đến đó là quyền chọn (option).

Quyền chọn đơn giản là hợp đồng cho phép người sở hữu thực hiện quyền mua (call) hoặc bán (put) tại một mức giá đã được định trước trong tương lai với mục đích chính là giảm thiểu rủi ro (hedge risk) hoặc đầu cơ (speculation).

Cấu tạo đơn giản của 1 quyền chọn gồm 8 thành phần:

 • Premium: Giá phải trả cho 1 quyền chọn Call/Put.
 • Strike Price: Hợp đồng sẽ được thực thi tại giá này.
 • Break Even Price: Mức giá hòa vốn.
 • Writers: Người bán quyền chọn tại giá premium.
 • Expiry Date: Thời gian quyền chọn có hiệu lực được thực thi.
 • Settled: Profit được thanh toán bằng gì?

Hegic là gì?

Hegic là giao thức giao dịch quyền chọn peer-to-pool, cho phép người dùng mua bán quyền chọn một cách phi tập trung. Đơn giản vậy thôi.

Hegic hoạt động khá đơn giản với sự tham gia của 2 thành phần là writers và buyers:

 • Buyers: Những người có nhu cầu mua quyền chọn call hoặc put trên Hegic. Buyers có thể tùy chỉnh các thông số của Options như thời gian, strike price.
 • Writers: Những người bán quyền chọn call hoặc put để kiếm lợi nhuận và để trở thành writer trên Hegic, người dùng chỉ cần cung cấp thanh khoản vào Hegic Pool.

Hegic Tokenomics

HEGIC là native token của giao thức Hegic với 3 mục đích sử dụng chính là Rewards, Staking và Governance:

 • Rewards: HEGIC được dùng làm phần thưởng cho các Liquidity Providers (LPs) và options holders.
 • Staking: Những người nắm giữ HEGIC có thể mang đi staking để nhận được lợi nhuận tạo ra từ Hegic Protocol.
 • Governance: Người staking HEGIC sẽ có quyền biểu quyết quản trị giao thức Hegic. Hiện tại, HEGIC chưa được kích hoạt chức năng này.

Đọc thêm: Tìm hiểu về Staking

HEGIC Token Distribution

HEGIC có tổng cung cố định là 3,012,009,888 token được chia ra 5 phần là Early Contributors, Development Fund, Liquidity M&U Rewards, Bonding Curve và Balancer Pool.

Early Contributors

20% ~ 602,402,000 HEGIC sẽ được phân phối cho những người đóng góp ban đầu cho giao thức. Lượng HEGIC này sẽ được giải ngân như sau:

150,600,000 HEGIC sẽ được mở khoá ngay ngày đầu Hegic ra mắt (tháng 09/2020). 451,802,000 HEGIC còn lại sẽ được giải ngân mỗi tháng 1 lần và sẽ hoàn thành sau 18 tháng.

Development Fund

10% ~ 301,200,988 HEGIC sẽ được phân bổ làm quỹ phát triển Hegic sử dụng để hỗ trợ sự phát triển lâu dài của giao thức, trang trải chi phí hoạt động. Lượng HEGIC này sẽ được giải ngân như sau:

75,300,000 HEGIC sẽ được mở khoá trong ngày đầu Hegic ra mắt, 225,900,000 HEGIC còn lại sẽ được giải ngân mỗi tháng 1 lần trong vòng 36 tháng.

Balancer Pool

5% ~ 150,596,900 HEGIC sẽ được dùng để tạo thanh khoản cho HEGIC thông qua Balancer Pool (chưa kích hoạt).

Bonding Curve

25% ~ 753,001,000 HEGIC được dùng để tạo thanh khoản chính cho HEGIC token thông qua Bonding Curve. Cứ mỗi lần mua hoặc bán thì giá HEGIC sẽ tăng hoặc giảm 0.00000000001 ETH.

Phí mua trên Bonding Curve là 0% và phí bán là 10% (5% dành cho development fund, 5% dành cho staking lot).

Liquidity M&U Rewards

40% ~ 1,204,809,000 HEGIC dùng làm lợi ích cho writers và buyers để bootstrapping lượng người dùng Hegic thông qua chương trình liquidity mining & utilization với tổng cộng 3 giai đoạn.

Đọc thêm: Có nên mua Liquidity mining token?

Giai đoạn I (09/09/2020 - 09/09/2021)

Ở giai đoạn này 481,800,000 HEGIC sẽ được phân phối cho writers cung cấp thanh khoản và 120,450,000 HEGIC sẽ phân phối cho người nắm giữ quyền chọn (buyers).

HEGIC kiếm được trong giai đoạn này sẽ bị khoá với thời gian mở khoá là 6 tháng, mỗi tuần mở 4.17%.

Điều kiện mở khóa token: Tổng khối lượng giao dịch trên Hegic phải đạt mốc 100 triệu đô. Nếu không đạt được thì đến ngày 10/10/2021, sẽ bắt đầu mở khoá.

Giai đoạn II (10/10/2021–10/10/2022)

Ở giai đoạn này 361,350,000 HEGIC sẽ được phân phối cho những người cung cấp thanh khoản và 91,250,000 HEGIC sẽ phân phối cho người nắm giữ quyền chọn.

HEGIC kiếm được trong giai đoạn này sẽ bị khoá với thời gian mở khoá là 9 tháng, mỗi tuần mở 2.77%.

Điều kiện mở khóa token: Tổng khối lượng giao dịch trên Hegic phải đạt mốc 1 tỷ đô nếu không thì đến ngày 11/11/2022 sẽ bắt đầu mở khoá.

Giai đoạn III (11/11/2022–11/11/2023)

120,450,000 HEGIC sẽ phân bổ cho người cung cấp thanh khoản và 29,200,000 HEGIC phân bổ cho người nắm giữ quyền chọn. HEGIC kiếm được trong giai đoạn này sẽ bị khoá với thời gian mở khoá là 12 tháng, mỗi tuần mở 2.09%.

Điều kiện mở khóa token: Tổng khối lượng giao dịch trên Hegic phải đạt mốc 10 tỷ đô nếu không thì đến ngày 12/12/2023 sẽ bắt đầu mở khoá.

Hegic Token Model

Supply Side: Nguồn cung hiện tại trên thị trường của Hegic chỉ mới đạt 10.16% trên tổng cung. Mỗi tháng lượng HEGIC được mở khoá đến từ Development Fund ~ và Early Contributors ~

Demand Side: Nhu cầu mua HEGIC để staking.

Hegic có 3000 lot staking để hưởng lợi nhuận tạo ra từ Hegic Protocol. Lợi nhuận này chủ yếu đến từ việc thu phí settlement khi có giao dịch mua options với mức phí là 1% tổng giá trị của options. Điều này đồng nghĩa , khối lượng giao dịch của Hegic càng lớn thì nhu cầu mua HEGIC để staking càng lớn.

Nhưng, mỗi lot staking của Hegic yêu cầu phải có ít nhất 888,000 HEGIC ~$203,000 khá cao so với nhiều người. Bởi thế, đã có 2 dự án đang thực hiện việc gộp pool để mua Lot staking Hegic, giúp những người có ít HEGIC có thể stake đó là zLOT và Hegicstaking.

Đọc thêm: Tìm hiểu về zLOT

Hegic Feedback Loop

Hegic phát triển tốt khi lượng người dùng tăng, tạo ra khối lượng giao dịch lớn từ đó khiến cho doanh thu của Hegic tăng lên, đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng HEGIC để staking tăng.

Nhưng để kéo nhiều người dùng, Hegic cần phải có 1) thanh khoản đủ tốt cho các quyền chọn 2) lợi ích thu hút người dùng và 3) phát triển/tích hợp các dapps trên nền của Hegic

Thanh khoản: Để tăng thanh khoản, Hegic phải tăng được số lượng writers (aka người cung cấp thanh khoản). Vì vậy, Hegic đã ra mắt chương trình liquidity mining tạo lợi ích khi cung cấp thanh khoản cho Hegic.

Lợi ích của người dùng: Hegic đã tạo ra chương trình liquidity utilization để thu hút người dùng mua quyền chọn trên Hegic thay vì các sàn giao dịch tập trung.

Integrated Dapps: Hegic là giao thức, vì thế những ứng dụng có thể phát triển trên nền của Hegic. Kéo thêm người dùng từ đó tạo ra khối lượng giao dịch nhiều hơn.

Một số dapps tích hợp với Hegic như yearn (yhegic vault), WhiteheartDefi, zOptions...

Conclusion

Hegic, một trong những nền tảng quyền chọn phi tập trung đầu tiên trong thế giới tiền điện tử. Mặc dù, không phải là dự án đầu tiên nhưng Hegic đã và đang cho thấy hướng đi đúng đắn của mình. Điều đó thể hiện rất rõ qua số liệu bên dưới:

 1. Tổng tài sản khoá trong giao thức đạt 79 triệu đô. Điều này đồng nghĩa, lượng thanh khoản quyền chọn của Hegic.
 2. Khối lượng giao dịch của Hegic chưa ổn định, từ lúc ra mắt đến nay khối lượng giao dịch của Hegic đạt ~63 triệu đô, trung bình đạt khoảng 2 triệu đô một ngày.

#HEGIC #Option

icon top hashtag

KHÁM PHÁ CÁC HASHTAG HÀNG ĐẦU

Lê Anh

Lê Anh

Cryptocurrency là cơ hội cho chúng ta trở thành 1% mới của thế giới.