Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Magic Eden hoàn thành vòng Series B, Binance US được đầu tư

Thương vụ gọi vốn nổi bật trong tuần qua: Magic Eden hoàn thành vòng Series B với 130 triệu USD, Binance US tiếp tục nhận thêm 50 triệu USD tiền đầu tư.
Amber avatar
hieunguyen
15 min read
Published Jul 02 2022
Updated Oct 04 2023
Amber media