Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Marinade là gì? Toàn tập về tiền điện tử MNDE

Marinade là gì? Tìm hiểu những điểm nổi bật trong cơ chế hoạt động của Marinade và thông tin về tokenomics của MNDE token ngay!
Amber avatar
Khang Kỳ
4 min read
Published Aug 31 2021
Updated Dec 11 2023
Amber media