Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Coin là gì? Token là gì? Cách phân biệt Coin và Token

Coin và token đã trở thành một phần không thể thiếu trong không gian tiền điện tử, được sử dụng để giao dịch và phục vụ các mục đích của người dùng khi tham gia vào thị trường crypto. Coin là gì? Token là gì? Và sự khác biệt giữa coin và token là gì?
Amber avatar
trangtran.c98
6 min read
Published Jun 11 2023
Updated Jan 02 2024
Amber media