Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Metaplex (MPLX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MPLX

Metaplex là giao thức về tiêu chuẩn cho NFT trên Solana, cho phép các nhà phát triển dễ dàng xây dựng dự án NFT của mình trong hệ sinh thái NFT trên Solana.
Amber avatar
trangtran.c98
7 min read
Published May 03 2022
Updated Mar 05 2023
Amber media