Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Mô hình nến Nhật là gì? Cách đọc biểu đồ nến dễ hiểu

Mô hình nến Nhật là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, để mô tả những biến động giá của một tài sản trong một phiên giao dịch cụ thể.
Amber avatar
Hoan
9 min read
Published Dec 26 2019
Updated Nov 20 2022
Amber media