Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Momoka là gì? Layer 3 của Lens Protocol có gì đặc biệt?

Momoka là giải pháp mở rộng Layer 3, được phát triển bởi Lens Protocol. Momoka xử lý dữ liệu off chain nhằm giảm dung lượng lưu trữ của mạng lưới đồng thời giảm phí giao dịch.
Amber avatar
linhnt
6 min read
Published May 24 2023
Updated May 25 2023
Amber media