Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

NEAR trên con đường phi tập trung: Trao quyền cho NEAR Guild

Trong bối cảnh cộng đồng NEAR phát triển và tiếp tục phi tập trung, hệ thống NEAR guild đã nổi lên như một nhân tố đóng góp đáng kể trong việc xây dựng các dự án cộng tác, liên kết và cởi mở hơn trong hệ sinh thái NEAR.
Amber avatar
support
Published Mar 14 2022
Updated Jan 18 2024
9 min read
Amber media

Related Posts