Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

AMM DEX đầu tiên đã có $600,000 TVL, tham gia Quiz trị giá 1,500 NEAR

Near Panorama #10 tuần này nổi bật với các con số thành tích đầy ấn tượng như: 1,100,000 giao dịch trong tuần, TVL của Ref Finance đạt $600,000.
Published Jun 13 2021
Updated Sep 26 2023
7 min read
Amber media

Related Posts