Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Lượng giao dịch trong tuần của NEAR tiếp tục đạt ATH, 42,000 active user mới xuất hiện

Near Panorama #11 tuần này nổi bật với các tthông tin: Lượng giao dịch trong tuần tiếp tục đạt ATH, 42,000 active user mới xuất hiện. Tìm hiểu tại đây.
Published Jun 22 2021
Updated Jul 08 2023
6 min read
Amber media