Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Play-to-earn Gaming tiếp tục dẫn dắt thị trường, IEO C98 thành công rực rỡ

Các Infographics cần chú ý trong tuần qua: Tổng lượng BNB được burn đã đạt 1.5 tỷ đô, IEO C98 thành công rực rỡ, Axie Infinity dẫn đầu Play to Earn.
Amber avatar
hieunguyen
6 min read
Published Jul 28 2021
Updated Oct 01 2023
Amber media